Aanwijzingen voor verwijsbrief huisarts/wijkteam Regio IJssellandAanwijzingen voor verwijzing door huisarts/wijkteam naar Afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie in regio IJsselland, regio Midden IJssel/Oost-Veluwe

Regio IJsselland: gemeente Dalfsen, gemeente Deventer, gemeente Hardenberg, gemeente Kampen, gemeente Olst-Wijhe, gemeente Ommen, gemeente Raalte, gemeente Steenwijkerland, gemeente Zwartewaterland en gemeente Zwolle. De Regio Midden IJssel/Oost-Veluwe bestaat uit de acht gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.GZ-psycholoog Iris Duisterhof: EMDR-behandelaar 

Geachte heer, mevrouw,

De Afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie van psychologenpraktijk Braams richt zich op de behandeling van kinderen en jongeren met:
 
 • Aandacht- en concentratieproblemen;
 • Angstklachten; 
 • Dwanghandelingen; 
 • Negatief zelfbeeld; 
 • Somatische klachten; 
 • Traumatische ervaringen; geen behandeling complexe trauma’s;
 • Woede-aanvallen.

Wanneer is sprake van een behandelovereenkomst?
Indien uit het intakegesprek blijkt dat de zorgvraag van de cliënt (en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s)) aansluit bij het zorgaanbod van Braams is vanaf dat moment sprake van een behandelovereenkomst.

Wat doet Psychologenpraktijk Braams niet? 
Psychologenpraktijk Braams is niet uitgerust om behandeling te bieden buiten de hieronder genoemde aandachtsgebieden, geen spoedzorg, geen crisiszorg. Braams biedt ook geen medicatiebehandelingen. Braams biedt hulp binnen kantooruren. Buiten kantooruren is hulp vanuit Braams in principe niet beschikbaar. Braams heeft geen 24/7 bereikbaarheid. Braams biedt ook geen behandeling bij kinderen of jongeren waarbij er sprake is van suïcidedreiging of kinderen/jongeren in echtscheidingssituaties zolang er sprake is van juridische procedures.

 Consultatie verwijzer
Consultatie met een GZ-psycholoog over een mogelijke verwijzing is vanzelfsprekend mogelijk. 

Aanwijzingen voor verwijzer
In verband met uw mogelijke verwijzing is (wellicht voor u ten overvloede) een aantal aanwijzingen op een rijtje gezet om misverstanden en vertraging te voorkomen; mede aan de hand van deze informatie kan de verwijzer bepalen of het inzetten van hulpverlening door onze afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie passend is.

Inhoud verwijzing regio IJsselland
Mocht u besluiten een verwijsbrief op te stellen, zou u dan rekening willen houden met de volgende punten?
 • Graag een verwijsbrief afkomstig van wijkteam of huisarts/medisch specialist,
 • waarin staat dat er wordt verwezen naar (indien passend): Profiel 4 (zoals geformuleerd voor Regio IJsselland: "Behandelen en vergroten van ontwikkelingskansen van een jeugdige met ontwikkelings- en gedrags en/of psychiatrische problemen door kindfactoren"), 
 • graag reden van verwijzing noemen,
 • met een beschrijving van de vermoede psychische stoornis (DSM),
 • NAW-gegevens en geboortedatum van uw patiënt,
 • waarbij wordt verwezen naar de afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie van Psychologenpraktijk Braams;
 • uw functie, handtekening en/of stempel & AGB-code.

Verwijsbrief (digitaal) vanaf de site van Braams
 
De huisarts, medisch specialist of medewerker van het wijkteam kan vanaf de site van Psychologenpraktijk Braams digitaal een verwijsbrief versturen: digitale verwijsbrief

Alvast hartelijk dank.  

Met vriendelijke groet,
 

Centrale Secretariaat Psychologenpraktijk Braams
 • Afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie (Deventer en Zwolle)
Hanzeweg 20, 7418 AT Deventer
Telefoonnummer: (0570) 63 00 25
E-mailadres: info@braams.nl
www.braams.nl
 
Direct aanmelden