Aanmelden

Wij adviseren om de digitale aanmelding via Google Chrome in te vullen. Mocht u liever werken met een Word document, dan kunt u deze opvragen via info@braams.nl of telefonische via 0570 63 00 25. 

Lees hier meer over informatie voor de cliënt.

Identificatie is verplicht gesteld door de Rijksoverheid.

Bij de eerste afspraak willen wij u en jou vragen een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, ook als je jonger bent dan 14 jaar. Wij controleren dan of uw/jouw legitimatiebewijs overeenkomt met het Burgerservicenummer (BSN), zodat we zeker weten dat u/jij degene bent die de zorg ontvangt.
 

Indien u liever een papieren aanmeldformulier invult, neem dan contact op met het secretariaat via info@braams.nl of 0570-630025.
De verwerkingstijd is bij een papieren aanmelding een aantal dagen langer.

Particuliere zorg

Dyslexie, dyscalculie en/of intelligentie kinderen basisonderwijs
Aanmeldformulier ouder(s)/verzorger(s) Aanmeldformulier school Machtigingsformulier
Dyslexie en/of intelligentie jeugd voortgezet onderwijs/ volwassenen
Aanmeldformulier Voortgezet- of vervolgonderwijs Machtigingsformulier
Direct aanmelden