Dyslexie Kinderen


U overweegt een dyslexie-onderzoek voor uw kind? Waarom zou u kiezen voor een onderzoek bij psychologenpraktijk Braams? Dyslexie heeft een krachtige impact op het dagelijkse leven van zowel het kind als ouder(s). Dyslexie is van invloed op het lezen en schrijven en raakt ook het sociaal-emotioneel functioneren. Over deze aspecten vindt u informatie in het boek 'Omgaan met dyslexie' van onderwijspsycholoog T. (Tom) Braams, die ook ontwerper is van de specialistische dyslexiebehandeling. Onderzoek en behandeling van (ernstige) dyslexie door onze psychologen en orthopedagogen zijn diep geworteld in de grondige kennis en ervaring van drs. T. Braams, auteur van onder andere: "Dyslexie, een complex taalprobleem".
 


Succesfactoren in de behandeling van Braams zijn: 
 
  • Specialistische behandeltrajecten
  • Afstemming met de school; mailcontact of telefonisch contact tussen de desbetreffende behandelaar en leerkracht/intern begeleider; ook is de leerkracht of intern begeleider welkom behandelingen bij te wonen;
  • Gespecialiseerde en betrokken behandelaar die werkt vanuit een multidisciplinair team. 
  • Directe betrokkenheid van de ouders door deelname aan het behandelprogramma als co-therapeut. De directe betrokkenheid van een ouder bij minimaal 90% van (een deel van) de behandelingen is een belangrijke succesfactor: vader of moeder ziet en hoort hoe de behandelsessies gestalte krijgen, hoe de behandeling vorm wordt gegeven, hoe het kind reageert op de behandeling, hoe de 'mindset' van het kind verandert en hoe de behandeling in de thuissituatie deels voortgezet kan worden.

Braams verricht dyslexie-onderzoek bij:
 
  • kinderen in de leeftijd van de basisschool (onder condities, zoals minimaal één leerjaar leesonderwijs (groep 3));
  • leerlingen in het voortgezet onderwijs (tot 18 jaar);
  • studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (tot 18 jaar)

Wat is dyslexie?

De huidige wetenschappelijke stand van zaken maakt het mogelijk dyslexie te omschrijven als een subtiele stoornis in de ontwikkeling van de hersenen op basis van een genetische predispositie, die leidt tot verstoringen in de verwerking van taalspecifieke informatie, die primair tot uiting komt bij de verwerking van fonologisch-orthografische informatie en zich voornamelijk uit in het moeizaam lezen en spellen van woorden. Genetisch onderzoek wijst op een multi-factorieel probleem. Hersenonderzoek wijst zowel op anatomische als functionele afwijkingen bij dyslexie. Deze afwijkingen in hersenfunctie treden op bij lezen en aan lezen gerelateerde cognitieve informatie-verwerkingsprocessen. Dit specifieke lees- en spellingprobleem beperkt in ernstige mate een normale educatieve ontwikkeling, die op grond van de overige cognitieve vaardigheden geïndiceerd zou zijn.


(Latta, J.M., Hendriksen-Neijssen, G.M.M., Loenhout, J.W.A, Dyslexie van zorg verzekerd?, 2007; Blomert, L., Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling, 2006)

 

  
 
 
Direct aanmelden