Dyslexie-onderzoek
Voordat psychologenpraktijk Braams met een dyslexiebehandeling begint, wordt een diagnostisch onderzoek uitgevoerd, waarbij niet alleen de ernst van de lees- en spellingproblemen wordt ingeschat, maar ook een analyse is gemaakt van de onderliggende problematiek. Ouders en behandelaar krijgen daarmee een redelijk goed idee van de ernst van de dyslexie en van de verwachtingen die ze van een behandeling mogen hebben. Dyslexie-onderzoek dient - bij voorkeur - vroegtijdig in de schoolloopbaan plaats te vinden, zodat effectieve hulp zo vlot mogelijk kan starten. Bij psychologenpraktijk Braams wordt de diagnostiek van dyslexie volgens de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling (Blomert) uitgevoerd. Deze richtlijnen worden streng gehanteerd omdat Braams wil werken conform de hoogste kwaliteitseisen. Psychologenpraktijk Braams is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Psychologenpraktijk Braams verricht dyslexie-onderzoek bij:

- kinderen in de leeftijd van de  basisschool;
- leerlingen in het voortgezet onderwijs;
- studenten in het middelbaar beroepsonderwijs,
  hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs;
- volwassenen in werksituaties.
Direct aanmelden