Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie


Braams' Afdeling Dyslexiezorg is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Bij het NKD is een groot aantal dyslexiezorgverleners aangesloten. Zij hebben aangetoond te werken volgens de hoge kwaliteitseisen die het NKD hanteert. Aansluiting bij het NKD heeft als voordeel dat gemeenten weten dat een dyslexiezorgverlener werkt volgens die kwaliteitseisen. Alle aangesloten instituten en praktijken hebben daarom contracten met gemeenten in Nederland kunnen afsluiten.
Direct aanmelden