Sleeplezen

Braams maakt gebruik van diverse leestechnieken. Een aantal daarvan zijn beschreven in het boek ‘Dyslectische kinderen leren lezen’ geschreven door Anneke Smits en Tom Braams. Hiernaast wordt ook gebruik gemaakt van de techniek van het Sleeplezen. Behandelaars van Braams zijn gecertificeerd behandelaar Sleeplezen.
 


 

Wat is Sleeplezen?
De lezers uit de groep stagnerende lezers gebruiken bij het lezen meestal nog steeds de analyse en synthese (hakken en plakken), omdat de automatisering en de directe woordherkenning onvoldoende tot stand zijn gekomen. Bij lange en onbekende woorden b.v. wordt dat heel lastig en je merkt dan dat er veel foutief wordt geraden en het leestempo en de vloeiendheid daar weer onder lijden. Bij Sleeplezen®  wordt de leesaanpak versimpeld en ligt de nadruk vooral op synthese en vloeiend lezen. Daarnaast wordt er bewust en nadrukkelijk geen enkele negatieve aandacht meer besteed aan alles wat er niet goed ging bij het lezen.Wanneer in een tekst woorden fout worden gelezen, wordt daar letterlijk en figuurlijk niet bij stil gestaan. De fouten hoeven b.v. niet te worden verbeterd en de tekst hoeft niet te worden herhaald.In de meeste gevallen blijkt het zo mogelijk om die groep “opgegeven” lezers toch te laten lezen.

Sleeplezen® is een leesinterventietechniek die gebruikt kan worden voor stagnerende lezers. In Sleeplezen® worden leesstrategie en leestherapie gecombineerd. De “gebruikte” leesstrategie wordt onmogelijk gemaakt door niet meer woord voor woord te laten lezen, maar de woorden gelijk te verbinden. Vloeiendheid en tempo zijn daarbij de belangrijkste items. Daarnaast is Sleeplezen® zeer directief. De begeleider geeft plaats en richting aan en bepaalt het leestempo. Omdat het lezen al zo lang niet goed ging, heeft het lezen vaak tot de nodige frustraties en angsten geleid.Daarop is maar één antwoord: een altijd positieve benadering. Negatieve feedback is uit den boze en fouten mogen gemaakt worden. Er moet worden uitgelegd dat die fouten enkel en alleen het gevolg zijn van een methodiek die bij hen niet werkt.
Direct aanmelden