Wanneer heb je last van dyslexie?

 
 • Mensen begrijpen soms niet waarom jij lezen en schrijven zo moeilijk vindt. Ze vinden dat je beter je best moet doen. Je gaat je dan rot voelen. Soms zo rot dat je er buikpijn of hoofdpijn van krijgt. Of je kunt niet goed slapen. Daarom is het belangrijk dat heel veel mensen weten wat dyslexie is. Zeker juffen en meester, leraren en, als je volwassen bent, je baas;
 • Je leert het lezen en spellen langzamer;
 • Je hebt meer tijd nodig om een tekst te lezen en te onthouden;
 • Doordat je hersenen meer moeten zoeken, is het moeilijker om veel dingen tegelijk te onthouden. Je moet meer stap voor stap opdrachten horen en uitvoeren;
 • Omdat je hersenen meer in logische stapjes moeten werken, is het moeilijker ‘stampwerk’ te onthouden. Soms zijn dat zijn wel heel veel losse stapjes!! (zoals bij het leren van tafels, het onthouden van steden en landen en rivieren, het onthouden van namen van planten);
 • Als er veel geluid om je heen is, worden de klanken niet goed genoeg door de hersenen verwerkt. Je verstaat het dan niet goed;
 • Soms duurt het langer voor je de goede woorden gevonden hebt, als je iets wilt vertellen. Dat noemen we: woordvindingsproblemen. De ander moet je gewoon tijd geven;
 • Ook rekenen heeft met taal te maken! Dat had je misschien niet gedacht. Maar om te kunnen rekenen moet je tegen jezelf kunnen vertellen wat voor som er staat en wat je moet doen. Voor sommige mensen met dyslexie is dat heel moeilijk. Het duurt langer voordat ze precies weten welke som er staat en wat ze precies moeten doen. Als ze dat weten, gaat het rekenen zelf verder vaak wel erg goed;
 • Omdat het voor dyslectische mensen moeilijk is klanken en letters goed te leren, is het voor hen vaak extra moeilijk om een vreemde taal te leren. Het klinkt anders. Er zijn andere regels. En soms zijn er zelfs andere letters! (Zoals in het Frans de é, è, e, ai, es, die allemaal met de te maken hebben);
 • De spelling van de Engelse taal is erg ingewikkeld, en je hebt weinig houvast aan spellingregels. Dat maakt het voor iemand met dyslexie extra moeilijk;
 • Begrijpend lezen: als je een verhaal leest, kost je dat meer moeite. Je moet het niet alleen goed lezen, maar je moet ook nog snappen waar het over gaat. Dat gaat soms niet goed. Dat geldt niet alleen voor een verhaal maar ook voor teksten bij aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.
 
Succes en houd vol! Je kunt het!


Carry Molenaar, remedial teacher
Direct aanmelden