Folder voor ouders

Folder vergoede dyslexiezorg
Speciaal voor ouders heeft Braams een folder over vergoede dyslexiezorg ontwikkeld.

In deze folder staat kort wat dyslexie inhoudt. Daarnaast worden de voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg en een stappenplan 'van signalering tot zorg' overzichtelijk weergegeven. Ten slotte wordt op de achterzijde van de folder onze werkwijze beschreven.
Direct aanmelden