Covid-19: Tijdelijke aanpassing toelatingscriteria


Tijdelijke aanpassing toelatingscriteria diagnostiek dyslexie tijdens Covid-19
Leerlingen waarvan het vermoeden bestaat dat sprake is van ernstige dyslexie moeten niet de dupe worden van de huidige situatie. Specialistische dyslexiezorg moet niet uitgesteld worden!
NKD heeft de toelatingscriteria tijdelijk aangepast in verband met Covid-19. Hierin is aangegeven hoe het criterium ‘ernst’ kan worden onderbouwd als het derde meetmoment ontbreekt en hoe het criterium ‘hardnekkigheid’ kan worden onderbouwd als het een school in de coronaperiode niet is gelukt om de (volledige) ondersteuning te bieden op ondersteuningsniveau 3. In de handreiking van het NKD zijn hiervoor expliciete processtappen opgenomen.
Wij raden scholen aan hun leerling(en) aan te melden, wanneer de school een leerling heeft waarvan de school vermoedt dat er sprake is van (ernstige) dyslexie. 

Bericht van het NKD: tijdelijke aangepaste criteria hardnekkigheid en ernst
Uitgangspunten zijn dat ondersteuningsniveau 2 en 3 in de periode voorafgaand aan de Corona-richtlijnen goed is verlopen en ondersteuningsniveau 3 tijdens de duur van de Corona-richtlijnen niet optimaal is verlopen. Voor de duur van deze tijdelijke maatregel wordt dit als overmacht gezien. Bij ontbrekende ondersteuningsniveau 3 kan, bij duidelijke ernstige dyslexie (ED) tijdens de diagnostiek, het eerste deel van de behandeling als testbehandeling worden gezien. Tijdens diagnostiek blijkt dat uitval op onderliggende vaardigheden voldoet aan de criteria van Protocol 2.0. Het voorstel is dat er in dit geval gesproken wordt van ED, maar dat nog geen dyslexieverklaring wordt afgegeven. Er wordt wel gestart met behandelen. 

Uitgangspunt voor bepaling van de ernst is dat 2 metingen (juni 2019 en januari 2020) beide zwak zijn (V- of E-score) voor lezen (of voor spellen bij een V- of D-score voor lezen). Dit is voldoende voor doorverwijzing. De ontbrekende derde meting wordt opgevangen door de diagnostiek die zorg draagt voor een nauwkeurige niveaubepaling van lezen en spellen. 

Het voorstel van de gewijzigde toelatingscriteria is in een zorgvuldige overlegprocedure met wetenschappers, poortwachters en aangesloten praktijkhouders tot stand gekomen. 

Voor verdere informatie van het NKD, klik hier


 
Direct aanmelden