Dyslexie | onderzoek en behandeling

Werk en dyslexie: onderzoek en begeleiding

Hebt u moeite met schrijfwerk, is sprake van moeizaam, traag lezen? Dyslexie kan faalangst veroorzaken en gevoelens van machteloosheid maar ook: een drang tot perfectie, creativiteit; compenseren kost vaak veel energie…

Braams biedt een begeleidingstraject aan gericht op volwassenen die in hun werk tegen problemen aanlopen vanwege dyslexie. Het traject begint met een diagnostisch onderzoek. Hierin wordt uiteraard bekeken of er inderdaad sprake is van dyslexie. In dat geval ontvangt de cliënt een dyslexieverklaring. 

Na het diagnostisch onderzoek, kunnen er een aantal gesprekken plaatsvinden om de invloed van de dyslexie op de huidige werksituatie door te nemen en nieuwe vaardigheden te oefenen. Onderwerpen die hierbij aan de orde kunnen komen, zijn de effectieve inzet van eigen kwaliteiten, oefenen van heldere communicatie, feedback vragen en geven, omgaan met kritiek geven en ontvangen, het gebruik van hulpmiddelen, leren van nieuwe strategieën.
 
Dyslexie-onderzoek
Dyslexie-onderzoek, één gesprek om onderzoek te evalueren en over adviezen te praten.

Maatwerk
Wilt u een programma wat meer op uw behoefte is toegesneden? Bel dan voor informatie en voor overleg.
Direct aanmelden