Aandacht- en concentratieproblemen


Tijdens een onderzoek naar aandacht- en concentratieproblemen kan er worden bekeken of er mogelijk sprake is van AD(H)D. 

Mogelijke kenmerken van AD(H)D zijn: 
 • concentratieproblemen, snel afgeleid raken; 
 • moeite met het vasthouden van aandacht;
 • moeite met taken afmaken;
 • moeite met het bewaren van overzicht; 
 • problemen met plannen en organiseren;
 • niet goed luisteren; 
 • uitstellen van taken; 
 • chaotisch zijn; 
 • veel wiebelen/friemelen, moeilijk stil kunnen zitten; 
 • innerlijke rusteloosheid; 
 • moeilijk kunnen ontspannen; 
 • impulsiviteit; 
 • anderen in de rede vallen, moeilijk op je beurt kunnen wachten; 
 • rommelige werkplek/kamer; 
 • vergeetachtig zijn;
 • veel last hebben van omgevingslawaai;
 • snel verveeld zijn. 

Behandeling
Behandeling kan worden ingezet nadat er een onderzoek naar AD(H)D heeft plaatsgevonden, maar ook zonder de diagnose AD(H)D kan behandeling plaatsvinden. In het geval van aandacht- en concentratieproblemen zal de behandeling vaak gericht zijn op het aanpassen/optimaliseren van de omgeving, bijvoorbeeld in de vorm van het geven van ouderbegeleiding en evt. leerkrachtbegeleiding. Daarnaast kan een behandeling gericht op emotieregulatie of het verbeteren van sociale vaardigheden wenselijk zijn. Verder wordt een behandeling gericht op het verbeteren van  plannings- en organisatievaardigheden vaak ingezet bij kinderen en jongeren met aandacht- en concentratieproblemen. Tijdens deze behandeling kan er o.a. aandacht worden besteed aan het maken van een planning en het versterken van vaardigheden t.b.v. timemanagement. 

Let op: In het geval van AD(H)D kan medicatie soms wenselijk zijn, als aanvulling op een behandeltraject. Aangezien Psychologenpraktijk Braams geen kinderpsychiater of arts in dienst heeft, zal in dit geval altijd worden doorverwezen. 


Contact? 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie, neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat. 

Aanmelden?
Voor aanmelden, klik hier
Direct aanmelden