Protocol 3.0 per 2022

Met ingang van 1 januari 2022 zal het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 van kracht zijn. Dyslexie Centraal heeft hier inmiddels alle scholen over geïnformeerd. 

De implementatie van dit nieuwe protocol heeft, omdat het ook raakt aan de doorverwijzing, enkele consequenties voor uw handelen in het kader van vergoede dyslexiezorg. De wijzigingen van het protocol heeft invloed op de toegang tot zorg (wanneer komt een kind in aanmerking voor de vergoede zorg?) en de diagnose (wanneer kan er ernstige dyslexie vastgesteld worden?). 

In het volgende overzicht zullen we bondig weergeven welke wijzigingen dit zijn. Als u meer informatie zou willen, dan kan u altijd contact opnemen met één van onze schoolconsulentes dyslexie. 
 1. Van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) naar Ernstige Dyslexie (ED)
  In het nieuwe protocol is het interpreteren van enkelvoudigheid en handelen wanneer er sprake is van gedragsproblematiek of wanneer een kind een psychiatrische diagnose heeft (comorbiditeit) meer gedifferentieerd en genuanceerd beschreven. De zorgverlener zal in deze situaties nagaan of een dyslexiebehandeling, gezien de complexiteit van de problematiek, de meest effectieve aanpak is. Het is aan de zorgverlener om te bepalen of de dyslexiebehandeling bij een kind uitvoerbaar is en er dus een behandelindicatie Ernstige Dyslexie wordt afgegeven of dat een andere zorgroute de voorkeur heeft
   
 2. Grenswaarde criterium ernst bij doorverwijzing, scores op 3 hoofdmetingen
  Met ingang van 1 januari 2022 komen alleen kinderen in aanmerking voor de vergoede zorg die zeer zwak scoren op het lezen. NKD heeft een overgangsregeling beschreven voor de groep kinderen die zowel zwak scoren op het lezen als het spellen.De informatie over de overgangsregeling vindt u terug in dit bericht van Dyslexie Centraal: Brief implementatie Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) voor de leesspecialist. 
   
 3. Hoe scoort het kind / de leerling ten opzichte van klasgenootjes?
  In het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 wordt aangegeven dat de hulpverlener verplicht is om na te gaan hoe de leerling / het kind scoort ten opzichte van zijn klasgenootjes. U kan bij de aanmelding een geanonimiseerd overzicht van de klas meesturen. In ons aanmeldingsformulier zullen wij hierover een vraag toevoegen voor de school.
   
 4. De diagnostische criteria voor het vaststellen van ernstige dyslexie zijn gewijzigd
  Voor het vaststellen van Ernstige Dyslexie zijn de criteria ook aangepast (verscherpt). Dit betekent dat er nieuwe voorwaarden zijn om Ernstige Dyslexie vast te stellen.
Direct aanmelden