Klachten


Braams doet haar best goede, cliëntvriendelijke dienstverlening te bieden, maar het kan gebeuren dat er fouten gemaakt worden of incidenten gebeuren. Het is ons doel die fouten en incidenten zo goed en zo snel mogelijk en naar ieders tevredenheid op te lossen. Daarom hebben we deze procedure opgesteld. Zo weet u waar u terecht kunt wanneer u niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken of iets aan de orde wilt stellen.

Klacht intern oplossen 
Wij hopen dat u uw onvrede snel bij de direct betrokkene wilt melden en met hem/haar in gesprek wilt gaan. Wanneer een gesprek niets oplevert, kunt u een klachtenformulier invullen. Uw klacht komt dan terecht bij de klachtenfunctionaris van Braams. Deze functionaris zal uw melding in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. 

Externe klachtencommissie
Leveren de gesprekken u geen oplossing waarmee u tevreden bent, dan kunt u zich wenden tot de externe klachtencommissie waarbij Braams is aangesloten. Vanuit de wet ‘Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorgsector (Wkkgz) is het klachtrecht van cliënten in de gezondheidszorg vastgelegd. Braams is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. U kunt zich ook rechtsreeks richten tot Klachtenportaal Zorg. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg zal zich buigen over de klacht. Braams is is tevens aangesloten bij een erkende geschillencommissie, namelijk Geschilleninstantie KPZ. Als een gesprek met de onafhankelijke klachtenfunctionaris namelijk niets oplevert, kan de klager zich wenden tot de Stichting Geschilleninstantie KPZ. Deze partij is gemachtigd bindende adviezen te geven om zo tot een schikking tussen klager en beklaagde te komen.
 

Direct aanmelden