ISO certificering en kwaliteitskeurmerk

 
Waarom heeft Braams de ISO 9001 certificering?
 
De internationale ISO 9001 norm vormt een eisenkader voor haar kwaliteitsmanagementsysteem. ISO 9001 benadrukt het belang van de wensen van de cliënten, van kwaliteit en van continue ontwikkeling. 
Braams legt de kwaliteitslat bijzonder hoog en laat dit extern toetsen. Dat zowel sprake is van certificering door het Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie als ISO-certificering, is voor cliënten een garantie van kwaliteit op zowel het gebied van de Kinder- & Jeugdpsychologie als de Dyslexiezorg. 

De orthopedagogen en psychologen zien in beide certificeringen -  zeker ook in combinatie met de zeer hoge tevredenheidscijfers van cliënten - een bevestiging van de kwaliteit van hun hulpverlening en geven daar graag - elke dag opnieuw - invulling aan. 


    
Direct aanmelden