Missie & visie
 

Missie

Braams wil haar cliënten zorg bieden van de hoogst mogelijke kwaliteit, waarbij zorg en aandacht voor de cliënt voorop staan. We willen onze cliënten laten groeien door ze te ondersteunen met de meest gespecialiseerde zorg (zowel diagnostiek als behandeling) op het gebied van gedrag en dyslexie.

Onze kerntaken - diagnosticeren en behandelen van leerstoornissen en gedrag – willen wij op het hoogst mogelijke niveau uitvoeren. De hoogste kwaliteit willen we behalen in vakinhoudelijk opzicht, maar ook in de zorg en aandacht voor de cliënt. Kenmerken van Braams-zorg zijn: 
- Kennis van onderwijs en jeugd-GGZ en met goede contacten naar (andere) organisaties in de specialistische GGZ. 
- Intensieve ouderbetrokkenheid 
- Topkwaliteit en expertise op het gebied van dyslexie bieden 
 

Visie

Braams is een kleinschalige, innoverende praktijk voor Kinder - & Jeugdpsychologie (basis) GGZ en dyslexiezorg. Met hoogwaardige, eigentijdse kennis draagt Braams bij aan groei van talentenkracht, op weg naar zelfstandig functioneren in school, studie, werk en vrije tijd. 

Braams zet continu in op innovatie met als doel de behandelingen te verbeteren, de effectiviteit van behandelingen te verbeteren en de toestroom naar de zorg te verminderen. 

Door onze medewerkers ruimte voor creativiteit en uitwisselen van ideeën te bieden, kunnen de behandelaars werken aan hun persoonlijk vakmanschap. Braams is een lerende organisatie waarin medewerkers uitgedaagd worden om te verbeteren en te ontwikkelen. Medewerkers moeten zich vrij voelen om oplossingen en verbeteringen aan te dragen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie.
 
Direct aanmelden