Postdoctorale opleidingen


Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Braams is een erkende opleidingsplaats voor de postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog. Aan haar opleiderschap voor postdoctorale opleidingen worden hoge eisen gesteld; Braams stelt op haar beurt hoge eisen aan de inzet en deskundigheid van de opleidelingen. Opleidingsinstituut PPO verzorgt onder andere de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ). Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen en de praktijkopleidingsinstellingen. 
 

Direct aanmelden