Verwijsbrief voor Afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie (basis) GGZ
Geachte heer, mevrouw, 

Hieronder is - wellicht voor u ten overvloede - een aantal aanwijzingen met betrekking tot de verwijzing (eisen in de regio IJsselland) op een rijtje gezet. Ook is de hulpverlening van onze praktijk genoteerd zodat u - als huisarts, medisch specialist of sociaal wijkteam - kunt bepalen of hulpverlening door onze afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie voor uw patiënt/cliënt passend is.

Kinder- & Jeugdpsychologie (basis) GGZ:

Hier vindt u informatie met welke gemeenten Braams een contract heeft voor de (basis) GGZ.

Wat doet Psychologenpraktijk Braams niet? 
Psychologenpraktijk Braams is niet uitgerust om behandeling te bieden buiten de hieronder genoemde aandachtsgebieden, geen spoedzorg, geen crisiszorg. Braams biedt ook geen medicatiebehandelingen. Braams biedt hulp binnen kantooruren. Buiten kantooruren is hulp vanuit Braams in principe niet beschikbaar. Braams heeft geen 24/7 bereikbaarheid. Braams biedt ook geen behandeling bij kinderen of jongeren waarbij er sprake is van suïcidedreiging of kinderen/jongeren in echtscheidingssituaties zolang er sprake is van juridische procedures.

Behandelgebieden Afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie (basis) GGZ: 
 • Aandacht- en concentratieproblemen; 
 • Angst- en stemmingsklachten; 
 • Dwanghandelingen; 
 • Negatief zelfbeeld; 
 • Onverklaarde lichamelijke klachten;
 • (Enkelvoudig) trauma;
 • Gedragsproblemen.

Aanwijzingen voor verwijzer Kinder- & Jeugdpsychologie
Mocht u besluiten een verwijsbrief op te stellen, zou u dan rekening willen houden met de volgende punten?
 
 • Verwijsbrief afkomstig van wijkteam of huisarts/medisch specialist;
 • Datum van de verwijzing;
 • NAW-gegevens en geboortedatum van uw patiënt;
 • Reden van verwijzing, met een beschrijving van de vermoede psychische stoornis (DSM);
 • Benoemen of er wordt verwezen naar de GBGZZ of SGGZ, waarbij wordt verwezen naar de afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie van Braams;
 • NAW-gegevens van de verwijzer, functie van verwijzer, handtekening en/of stempel & AGB-code.

   
Consultatie
Natuurlijk zijn wij graag bereid tot consultatie over een mogelijke verwijzing: (0570) 63 00 25 (secretariaat).

Digitaal verwijzen via de site
U kunt de verwijzing via Zorgdomein doorgeven. Mocht u geen gebruik maken van Zorgdomein, dan kan u onderstaand formulier invullen. Uiteraard kan de verwijzing ook per post naar ons verzonden worden (hierbij de link naar onze contactgegevens). Een verwijzing via Zorgdomein heeft de voorkeur. 

Vriendelijke groet,

Team afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie (basis) GGZ 

Verwijzing digitaal: 


  • Braams biedt hiervoor geen behandeling.
  • Ernstige verslavingen, acute psychoses en acute suïcidaliteit vallen onder de uitsluitingscriteria van Braams. Daarnaast is Braams niet uitgerust om specialistische diagnostiek en behandeling te bieden als er vermoedens zijn van problematiek vanuit een (licht) verstandelijke beperking. Wij verzoeken u als verwijzer om te verwijzen naar een instelling die meer intensieve en specialistische behandeling biedt, waarbij crisiszorg of opname tot de mogelijkheden behoort.
  • Verwijzer

  • Cliënt

  • Overige vragen

   • Verwijsreden voor Kinder- & Jeugdpsychologie *

    (Braams behandelt niet voor andere dan deze klachten.)
   • Eventuele bijlages
Aanmelden nieuwsbrief