Wachttijden Kinder - & Jeugdpsychologie

Wachttijden Kinder - & Jeugdpsychologie

Laatst bijgewerkt: 20 juni 2024

De actuele wachttijden bij Braams worden bepaald door het aantal aanmeldingen, de hoeveelheid beschikbare hulpverleners en door de intensiteit van de lopende trajecten. De wachttijd voor nieuwe aanmeldingen is daarom altijd een inschatting. Dit betekent dat de wachttijd korter (maar ook langer) kan zijn. Bij het bepalen van de wachttijd wordt uitgegaan van de eerstkomende beschikbare plek voor een afspraak. 
 
Soms worden cliënten aangemeld waarbij het gezien de aard en/of ernst van de problematiek van belang is deze cliënten voorrang te geven op de wachtlijst. Als dit het geval is, wordt in het screeningsgesprek met u gekeken naar de mogelijkheden. Dit kan directe hulp door Braams zijn of een doorverwijzing naar een andere hulpverleningsinstelling.

Wachttijden Kinder - & Jeugdpsychologie
 
Aanmeldingswachttijd voor de diagnostiek

LET OP: de aanmeldingswachttijd is de periode tussen het moment dat u zich aanmeldt (compleet dossier met verwijzing en op het moment dat de zorgtoewijzing binnen is) en de eerste afspraak (screening). Op dit moment is er op locatie Apeldoorn, Deventer en Zwolle mogelijkheid voor onderzoek binnen de Kinder- & Jeugdpsychologie. De aanmeldingswachttijd is op dit moment: 

Kinder- & Jeugdpsychologie locatie Apeldoorn: 1-2 weken 
Kinder- & Jeugdpsychologie locatie Deventer: 1-2 weken
Kinder- & Jeugdpsychologie locatie Zwolle: 1-2 weken

LET OP: afhankelijk van de hulpvraag kan er een specifieke hulpverlener worden geadviseerd, waardoor de wachttijd kan oplopen. Ook kan het hierdoor zijn dat de behandelingen niet op de dichtstbijzijnde locatie gegeven kunnen worden. In principe kunnen we op alle locaties tot op zekere hoogte GGZ zorg bieden (mits we een contract hebben met de gemeente waarin de cliënt woonachtig is). Zo zijn EMDR-behandelingen op dit moment alleen op locatie Apeldoorn, Deventer en Zwolle mogelijk. Voorafgaand aan ieder behandeltraject, zal de hulpvraag beoordeeld worden en moet er te allen tijde een screening plaatsvinden wat valt onder de diagnostiek. Voor wachttijden moet er in eerste instantie dus gekeken worden naar de wachttijden van de diagnostiek (zie hierboven). 

Neem gerust contact op met ons secretariaat om informatie te krijgen over uw specifieke situatie.
 
Direct aanmelden